Roerige Tijden...

Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

ROERIGE TIJDEN...
van de L.R.T.*
via de V.T.T.**
tot en de V.M.E.***

De URL https://www.roerige-tijden.nl/  is in eerste instantie bedoeld als een verwijzing naar mijn persoonlijke interesse(s) in mijn vakgebied: Culturele Præ- en ProtoHistorie van NoordWest Europa. Dit zou samengevat kunnen worden als archeologie in deze streken, in al zijn facetten, gebruik makend van uiteenlopende expertises in zowel de Alpha (α) Bèta (β) als Gamma (γ)- wetenschappen, alsook - niet te veronachtzamen - zéér kundige 'amateurs' die zich op deze vlakken bezighouden. Hoewel ik zelf niet erg geporteerd ben van de terminologieën 'wetenschap' (deze term behoort mijns inziens eerder WILLENwetenschap genoemd te worden; men is immers nooit klaar met studeren) alsook 'amateur' (deze benaming is hier zéker geenszins denigrerend bedoeld; ook amateurs of lokale bewoners bezitten vaak zéér grote kennis van zaken).

JBdV©  J.B. δε √oogd


20/12/2017 –

Weeknummer

[ Nu (CET) is het week № ]

Archeologische Tijdsspanne, i.c.

Het eerste millennium AD:
Circa 500 tot 1000 n.Chr.


Historische Tijdsspanne, i.c.

Vanaf het einde van het Imperium Romanum,
via de Volks Verhuizings Tijd,
tot het einde der Karolingische Dynastie.

Ergo: vanaf d.d. 23 augustus 476
tot d.d. 21/22 mei 987 n.Chr.

De archeologie in de 2e helft van het 1e millenium n.Chr.; enkele voorbeelden.

Afb. boven:  Ontleend aan http://www.schatvandalfsen.nl/merovingische-vondsten/ (gemeente Dalfsen, provincie Overijssel; YouTube). 
https://www.archeocare.nl/projecten/conservering/glas/dalfsen/ (conservering artefacten) en http://www.echo-id.nl/ (reconstructietekeningen).

Afb. boven:  Grafinventaris van de 'Heer van Dalfsen' (Archeobrief 1, maart 2016 / Historiek 8, april 2016).

Afb. links:  Barnstenen ketting met meer dan 400 kralen van de grafinventaris van de 'Vrouwe van Dalfsen'. (Foto:  ADC Archeoprojecten).


De historie in de 2e helft van het 1e millenium n.Chr.; enkele voorbeelden.

Afb. boven:  Keizer Flavius Romulus Augustus (ca. 460 — na 476, pmogelik nog stil in leven in 507) overhandigt zijn koningskroon van Italië aan de van 'barbaarse' origine Flavius Odoacer (Panonië, 433/435 — Ravenna, 15 maart 493); dit wordt algemeen beschouwd als het einde van het Imperium Romanum (1880: Charlotte Mary Yonge, 1823 - 1901).

Afb. boven:  De ceremoliële inhulding van de jonge Lotharius V (* 966/967- † 21/22 mei 987) d.d. 2 maart 986 (spottend bijgenaamd 'Ludovicus qui nihil fecit' / 'Louis le Fainéant' / 'Lodewijk de Nietsnut') door aartsbisschop Adalbero van Reims gewijd  tot monarch van West-Francië (regeringsperiode 2 maart 986 tot zijn onvoorziene dood op 21/22 mei 987 (≈ ca. 14 maanden). * Hij was de laatste Franse koning uit de dynastie der Karolingers (Grande Chroniques de France: 13e tot 15e eeuw).

*  Mogelijke doodoorzaken:
- Val van zijn paard tijdens een jachtpartij (naar Richerus);
- Vergiftiging door zijn echtgenote Adelheid van Anjou (naar Adhémar van Chabannes).

JßδV Sorry, your browser does not support inline SVG.

Afb. boven:  Foto (d.d.19-11-2002) van een lakzegel van ons (fictieve?)  familiewapen, bij leven verkregen van 'ome' Marinus (M.H.)  de Voogd († 13 mei 2005), een oudere broer van G. de Voogd. Fotografie: R. Veenstra, voormalig collega bij Achaeological Research and Consultancy (vanaf 1990 deel uitmakend van de holding van de RijksUniversiteit Groningen; vanaf 1999 tot 19 februari 2013 als zelfstandige BV), met vestigingen te Groningen en Geldermalsen.


Overige families/ personen
dragende de achternaam 'De Voogd' 
& meerdere phonetische spellingswijzen


Afb. boven:
  Zegel van graaf Floris de Voogd alias Florentius tutor, onze (al dan niet 'mythologische' ?) stamvader... (° ca. 1228 – Antwerpen 26 maart 1258, omgekomen tijdens een riddertoernooi).

Afb. boven:  Schedel van graaf Willem II (later Koning van het Heilige Roomsche Rijk), òfwel van zijn broer graaf Floris de Voogd aliias Florentius tutor, onze (al dan niet 'mythologische' ?) stamvader... (° ca. 1228 – Antwerpen 26 maart 1258, omgekomen tijdens een riddertoernooi).


Afb. boven: Scan links: privébezit JBdV. Vectorbestand rechts: WikiPedia:  Heraldisch familiewapen van de 'adellijke' tak (28 augustus 1814  - 1856) van een familie, dragende de achternaam 'Voocht (:de)' . Antonius Josephus Johannes Casparus de Voocht, geboren. (*) te Tongelre in april 1775 / eveneens aldaar gedoopt  (~) op 10 april 1775 ; gestorven () te 's-Hertogenbosch op 12 oktober 1845. De heer A.A.J.C. de Voocht werd op 28 augustus 1814 het predicaat 'jhr.' ('jonkheer') verleend en als zodanig in in het Adelsregister ingeschreven; met het overlijden van zijn enige of laatste dochter in 1856, stierf deze (patrilineaire) ent (slechts in naam) echter uit.


Afb. boven: Foto's van lakzegels van ons onbekende takken van families, eveneens de achternaam "De Voogd" dragend, afkomstig uit het digitaal archief van het Centraal Bureau voor Genalogie, (CBG), thans Centrum voor Familiegeschiedenis, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE te  ''s-Gravenhage (zie ook https://cbgfamiliewapens.nl/zoeken?search=de+voogd&collection=Familiewapens).


Afb. boven:  Burgemeester Nikolaas de Voogd, Burgemeester van Arnhem (Gelderland), circa. 1618.

Bron:  http://www.biografischportaal.nl/en/persoon/69522487.

Afb. boven:  Benoeming van de rechters ten behoeve van het vonnissen van raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt, februari 1619. 

Bron:  (https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/johan-van-oldenbarnevelt-1619)

Afb. boven:  "Nikolaas de Voogt, Burger-meester van Aarnhem" (Gelderland) - alhier geciteerd, geïnstalleerd in 1618. Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt werd op maandagochtend 13 mei 1619 om circa 10 uur  - onder grote publieke belangstelling - middels het beulszwaard onthoofd.

Bron:  https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-77.308

Afb. boven:  Uitsnede van "Courante uyt Italien, Duytslandt, &c."

Bron:  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010555012:mpeg21:p001