Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript


Re- en Transgressies

De historische overstromingen zijn het best onderzocht langs de West- en Frans -Vlaamse kust, vandaar dat de opeenvolgende transgressies worden aangeduid met Duinkerke 1, 2 en 3. Zo spreekt men van de:

• Duinkerke 1-transgressie (2de eeuw voor Christus tot 1ste eeuw na Christus);
• Duinkerke 2-transgressie (3de tot 9de eeuw);
• Duinkerke 3-transgressie (11de eeuw).

Alle trans- en regressies in onze streken zijn plotseling opgetreden. Dit veranderde ons landschap binnen de tientallen jaren drastisch. De Duinkerke–transgressies plaats in het Quartair en zijn de laatste transgressies uit onze streken.

Afb. boven:  Zeespiegelschommelingen aan de zuidelijke Noordzeekust (ca. 2.400 BC tot ca. 2.000 AD)