Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript


Re- en Transgressies

De historische overstromingen zijn het best onderzocht langs de West- en Frans -Vlaamse kust, vandaar dat de opeenvolgende transgressies worden aangeduid met Duinkerke 1, 2 en 3. Zo spreekt men van de:

• Duinkerke 1-transgressie (2de eeuw voor Christus tot 1ste eeuw na Christus);
• Duinkerke 2-transgressie (3de tot 9de eeuw);
• Duinkerke 3-transgressie (11de eeuw).

Aan overige watersnoodrampen wordt hier minder aandacht besteedt. Men noeme hier bijvoorbeeld:
- De doorbraak van de kustlijn van de Lage Landen d.d. 28 september 1014 (tsunami?);
- De Sint Marcellusvloed d.d. 15/16 januari 1362. Dijkdoorbraken in de Lagen Landen en vloedgolven in Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland (het zeewater in Schleswig-Holstein steeg tot 2,5 meter boven de dijken) leidde tussen de 20.000 en 40.000 slachtoffers.
- De Sint-Elisabethsvloeden van 1404 (d.d. 19 november), 1421 en 1424. "Na de eerste overstroming werd in Zeeland en Vlaanderen de Graaf Jansdijk aangelegd, genoemd naar Jan zonder Vrees. De dijk kon een tweede en derde ramp in 1421 en 1424 helaas niet voorkomen. In 1421 verloren in Zeeland en Holland 2000 mensen het leven, terwijl in 1424 veel herstelwerkzaamheden weer werden vernietigd. In de decennia na de Sint-Elisabethsvloeden ontstond de Biesbosch."
- De Allerheiligenvloeden van 1532 en d.d. 1 november 1570; het Verdronken Land van Saeftinghe is mede ontstaan door de Allerheiligenvloed van 1570. In 1570 zorgden langdurige herfststormen echter voor een extreem hoge vloed. Het water van de Noordzee kwam zelfs hoger dan tijdens de watersnoodramp van 1953.
- De Watersnoodramp / Februariramp en aanvankelijk ook wel als Sint-Ignatiusvloed, Februariramp of Beatrixvloedvan zaterdagnacht 31 januari op zondagochtend 1 februari 1953, twee dagen na volle maan. "Het KNMI spreekt in haar voorspellingen van een noord-noordwesterstorm met een windkracht 11 tot 12 en ‘gevaarlijk hoog water’. De vloed van 05.00 uur is bovendien een springvloed (giertij)." De vloed van zondagmiddag 1 februari blijkt echter nòg rampzaliger: in Nederland lieten 1.836, in het Verenigd Koninkrijk 307, op zee 224 en in België 28 personen het leven (
Σ = 2.395); de veestapels en fauna niet te na gesproken.

Bronnen:    https://www.waterforum.net/grote-historische-watersnoodrampen/
                    https://watersnoodmuseum.nl/kennisbank/de-watersnoodramp/

Alle trans- en regressies in onze streken zijn plotseling opgetreden. Dit veranderde ons landschap binnen de tientallen jaren drastisch. De Duinkerke–transgressies plaats in het Quartair en zijn de laatste transgressies uit onze streken.

Afb. boven:  Zeespiegelschommelingen aan de zuidelijke Noordzeekust (ca. 2.400 BC tot ca. 2.000 AD).
Ontleend aan Behre, K.-E., 2003. Eine neue Meeresspiegelkurve für die südliche Nordsee: Transgressionen und Regressionen in den letzten 10.000 Jahren. Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet, Band 28, 9-63.

Afb. boven:  Ontleend aan Cecile Baeteman, Martyn Waller & Patrick Kiden, 2011/2020: Reconstructing middle to late Holocene sea-level change: A methodological review with particular reference to ‘A new Holocene sea-level curve for the southern North Sea’ presented by K.-E. Behre. In; Boreas: An international journal of Quarternary research.