Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

INTRO » INHOUD » J.B. DE VOOGD » ARCHÆOLOGIE der Præ- en Protohistorie » Roerige, doch interessante tijden...

De laatste wijzigingen op deze website hebben plaatsgevonden opSocrates

Een korte introductie

Middels deze website wil ik de geïnteresseerde bezoeker kort en bondig - weliswaar ietwat oppervlakkig - laten kennismaken met perioden van roerige, maar mijns inziens  zéér interessante tijden,  die werden beheerst door interne oorlogen, invasies, migraties, afsplitsingen dan wel conglomeraties of verbonden van stammen, die uiteindelijk soms uitmondden in bijvoorbeeld konink- of keizerrijken. De oorzaak van deze immense instabiliteit zou kunnen liggen in uiteenlopende vlakken, zoals daar zijn: onderlinge conflicten, revoltes, economische malaise, hongersnoden en wat dies meer zij. Kortom, het uiteenvallen van zowel het Imperium Romanum, het Romeinse Rijk, alsook de instabiliteit van Germania Libera, het Vrije Germanië, maakte het tweede deel van het eerste millennium na Christus tot een wankel era, de periode vanaf de Laat-Romeinse Tijd (LRT), via de VolksVerhuizingsTijd (VVT), tot en met de Hoge MiddelEeuwen (HME). Deze tijdsspanne wordt hier voor het gemak gerekend van circa 500 AD tot en met circa 1000 AD (Anno Domini, 'het Jaar des Heren', ofwel het aantal jaren vanaf de (vermeende) geboorte van Jezus van Nazareth (later bekend onder de nogal spottende naam 'Jezus Christus' ofwel 'Jezus de Gekruizigde'). Deze Christelijke  jaartelling wordt over het algemeen wereldwijd aanvaard.

P.S.: Zie ook: andere kalenderjaartellingen / 'calendaria' (WikiPedia).

JBdV
Klauwbeker

Afb. (boven):  Klauwbeker / stortbeker, claw beaker of Rüsselbecher ('Rüssel' = slurf, D). Vroege MiddelEeuwen: ca. 4e  tot en met 6e  eeuw na Christus, afkomstig uit graf AE146 van een Vroeg-Saksisch grafveld nabij Immenbeck, ten zuiden van de gemeente Buxtehude, regio Stade, provincie Nedersaksen, Duitsland (British Museum, Londen).

Afb. (boven):  Alsengem / Alsengemme (D). Vroege Middeleeuwen: circa 7e tot en met 8e eeuw na Christus, vervaardigd van glaspasta, afkomstig uit Noord-Duitsland. (Kunsthistorisches Museum, Wenen).

Hessens-Schortens aardewerk

Afb. (boven):  Hessens-Schortens aardewerk, ca. 450 tot 875 n.Chr.

Vroeg-MiddelEeuws aardewerk, 14C-gedateerd

Afb. (boven):  14C gedateerde typen aardewerk, uit Lanting en Van der Plicht, 2011.

Afb. (boven):  Voorbeeld van runenschrift (NN).