Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

Afb. boven: Skeletten van een Romeins gezin te Tongeren (B) uit het begin van de 1e eeuw n.Chr.

 

Afb. boven: Reconstructies van de gezichten van een Romeins gezin te Tongeren (B) uit het begin van de 1e eeuw n.Chr. De vader (midden) is mogelijk de stiefvader en waarschijnlijk 40 à 50 jaar oud; de jongen (± 6 jaar) en het meisje (± 3 jaar) zijn dm.v. DNA-onderzoek vastgesteld als broer en zus.