Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

Karel de Grote / Carolus Magnus / Charlemagne :

Stamvader / patriarch / naamgever
 van het Karolingische Huis

Afb. 1 boven:  Imaginair 'staatsieportret' van Karel de Grote door Albrecht Dürer, (1471 - 1528), geschilderd met olieverf op lindenhout  ca. 1511 - 13 (Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg).

Afb. 2 boven:  'Handtekening' van Karolus Magnus (geb. 748, 747 of 742 te Luik; Frankisch koning en miltair in 768 - 800; op 25 december 800 to keizer gekroond door paus Leo III; overl. op 28 januari 814 te Aken, wellicht aan een borstvliesontsteking, na een ziekbed van een week, en werd nog diezelfde dag begraven in de dom aldaar ter stede; ondanks uitvoerig archeologisch onderzoek heeft men de exacte locatie van zijn graf nooit weten te bepalen
(informatie deels ontleend aan 'Historiek')
N.B.:
  Aangezien Karel de Grote zèlf het schrijven niet machtig was – werd deze 'handtekening' hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door een monnik of een andere schriftgeleerde, zoals bijvoorbeeld een ambtenaar in dienst – vulde hij slechts het minuscuul 'v'' in de ruitvorm in, dat de letter  'O' diende voor te stellen