Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

Merovech / Merowech:

Stamvader / patriarch / naamgever
 van het Merowingische Huis

Chlodwech I (Clovis)

Afb. boven:  Fantasierijk schilderij van Louis - François, baron Lejeune (Straatsburg 3 februari 1775 – 29 februari 1848, aldaar ter stede); Frans generaal, schilder en lithograaf), zoals Chlodowech / Clovis er eventueel uit zou kunnen hebben gezien.