Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

Afb. boven: Linguïstische indeling van de vijf Germaanse hoofdgroepen in de 1e eeuw na Chr. (Naar Döbler, H., 1992 & Schwarz, E., 1956).

Afb. boven:  Geografische verspreiding van de vijf Germaanse hoofdgroepen in de 1e eeuw na Chr. (Naar Döbler, H., 1992 & Schwarz, E., 1956).