Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

INTRO » INHOUD » J.B. DE VOOGD » ARCHÆOLOGIE der Præ- en Protohistorie » Tijdsspannen NoordWest-Europa

Dateringen van de Lage Landen:
(volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (R.C.E.et al.

 

De onderstaande afkortingen kunnen daarbij worden gebruikt.
Jaartallen voor 8800 v.C. zijn C14 gecallibrateerd.
De afkorting 'B.P.' betekent "Before Present", waarbij het jaar 1950 internationaal is vastgesteld en geaccepteerd is als ijkdatum als zijnde 'present'.

De Prehistorie in NoordWest-Europa

 

 • Steentijd – tot 2000 v.Chr.
  • Paleolithicum (tot 8800 v.Chr)
  • Mesolithicum (8800 – 5300 v.Chr)
  • Neolithicum (5300 – 2000 v.Chr)
 • Bronstijd – 2000 – 800 v.Chr.
  • Vroege bronstijd (2000 – 1800 v.Chr)
  • Midden-bronstijd (1800 – 1100 v.Chr)
  • Late bronstijd (1100 – 800 v.Chr)
 • IJzertijd – 800 – 12 v.Chr.
  • Vroege ijzertijd (800 – 500 v.Chr)
  • Midden-ijzertijd (500 – 250 v.Chr)
  • Late ijzertijd (250 – 12 v.Chr)