Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript


De Prehistorie in NoordWest-Europa

 

 • Steentijd – tot 2000 v.Chr.
  • Paleolithicum (tot 8800 v.Chr)
  • Mesolithicum (8800 – 5300 v.Chr)
  • Neolithicum (5300 – 2000 v.Chr)
 • Bronstijd – 2000 – 800 v.Chr.
  • Vroege bronstijd (2000 – 1800 v.Chr)
  • Midden-bronstijd (1800 – 1100 v.Chr)
  • Late bronstijd (1100 – 800 v.Chr)
 • IJzertijd – 800 – 12 v.Chr.
  • Vroege ijzertijd (800 – 500 v.Chr)
  • Midden-ijzertijd (500 – 250 v.Chr)
  • Late ijzertijd (250 – 12 v.Chr)


De Franken

  

Frankische stamverbanden (vanaf 287 n.Chr.)

  

Het Frankische Rijk (481 – 887/8 n.Chr.)

 De Dynastie / het Huis der Merowingers (481 – 751 n.Chr.)  

De Dynastie / het Huis der Karolingers (751 – 987 n.Chr.)