Deze website maakt gebruik van CSS, HTML & JavaScript

INTRO » INHOUD » J.B. DE VOOGD » Familienaam "de Voogd"
JBdV©  J.B. δε √oogd


20/12/2017 –

Weeknummer

[ Nu (CET) is het week № ]

JßδV Sorry, your browser does not support inline SVG.

Afb. boven:  Foto (d.d.19-11-2002) van een lakzegel van ons (fictieve?)  familiewapen, bij leven verkregen van 'ome' Marinus (M.H.)  de Voogd († 13 mei 2005), een oudere broer van mijn vader G. de Voogd. Fotografie: R. Veenstra, voormalig collega bij Achaeological Research and Consultancy (vanaf 1990 deel uitmakend van de holding van de RijksUniversiteit Groningen; vanaf 1999 tot 19 februari 2013 als zelfstandige BV), met vestigingen te Groningen en Geldermalsen.


Overige families/ personen
dragende de achternaam 'De Voogd' 
& meerdere phonetische spellingswijzen


Afb. boven:
  Zegel van graaf Floris de Voogd alias Florentius tutor, onze (al dan niet 'mythologische' ?) stamvader... (° ca. 1228 – Antwerpen 26 maart 1258, omgekomen tijdens een riddertoernooi).

Afb. boven:  Schedel van graaf Willem II (later Koning van het Heilige Roomsche Rijk), òfwel van zijn broer graaf Floris de Voogd aliias Florentius tutor, onze (al dan niet 'mythologische' ?) stamvader... (° ca. 1228 – Antwerpen 26 maart 1258, omgekomen tijdens een riddertoernooi).


Afb. boven: Scan links: privébezit JBdV. Vectorbestand rechts: WikiPedia:  Heraldisch familiewapen van de 'adellijke' tak (28 augustus 1814  - 1856) van een familie, dragende de achternaam 'Voocht (:de)' . Antonius Josephus Johannes Casparus de Voocht, geboren. (*) te Tongelre in april 1775 / eveneens aldaar gedoopt  (~) op 10 april 1775 ; gestorven () te 's-Hertogenbosch op 12 oktober 1845. De heer A.A.J.C. de Voocht werd op 28 augustus 1814 het predicaat 'jhr.' ('jonkheer') verleend en als zodanig in in het Adelsregister ingeschreven; met het overlijden van zijn enige of laatste dochter in 1856, stierf deze (patrilineaire) ent (slechts in naam) echter uit.


Afb. boven: Foto's van lakzegels van ons onbekende takken van families, eveneens de achternaam "De Voogd" dragend, afkomstig uit het digitaal archief van het Centraal Bureau voor Genalogie, (CBG), thans Centrum voor Familiegeschiedenis, gevestigd aan de Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE te  ''s-Gravenhage (zie ook https://cbgfamiliewapens.nl/zoeken?search=de+voogd&collection=Familiewapens).


Afb. boven:  Burgemeester Nikolaas de Voogd, Burgemeester van Arnhem (Gelderland), circa. 1618.

Bron:  http://www.biografischportaal.nl/en/persoon/69522487.

Afb. boven:  Benoeming van de rechters ten behoeve van het vonnissen van raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt, februari 1619. 

Bron:  (https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/johan-van-oldenbarnevelt-1619)

Afb. boven:  "Nikolaas de Voogt, Burger-meester van Aarnhem" (Gelderland) - alhier geciteerd, geïnstalleerd in 1618. Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt werd op maandagochtend 13 mei 1619 om circa 10 uur  - onder grote publieke belangstelling - middels het beulszwaard onthoofd.

Bron:  https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-77.308

Afb. boven:  Uitsnede van "Courante uyt Italien, Duytslandt, &c."

Bron:  https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010555012:mpeg21:p001

 

Afb. boven:  De beulszwaarden waarmede Johan van Oldevelt zou zijn onthoofd.

Bron:  https://www.ad.nl/amersfoort/het-wapen-waarmee-van-oldenbarnevelt-werd-onthoofd-ligt-waarschijnlijk-in-duits-museum~aea5435b/ 

Na uitvoerig onderzoek werd geconcludeerd werd dat het zwaard in de collectie van het Rijksmuseum hoogstwaarschijnlijk niet het zwaard is waarmee een eind aan het leven van Oldenbarnevelt werd gemaakt. Het zwaard was niet terug te leiden tot de beul, Hans Pruijm, en beulszwaarden hadden in de zeventiende eeuw bovendien doorgaans een stomp uiteinde en dus geen punt zoals het Amsterdamse zwaard.  De onderzoekers achtten het waarschijnlijker dat het originele zwaard in Duitsland ligt (collectie van de Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Dat zwaard is wèl stomp en met zekerheid terug te leiden naar beul Pruijm.